Välkommen till Lunds Husmodersförening

 Verkar för kvinnors och mäns lika rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle samt verkar för familjen som enhet. Vi engagerar oss i hem-och samhällsfrågor som rör familj, vård, hälsa, miljö. Vi utarbetar skrivelser och motioner till myndigheter och institutioner. Vi har en omfattande studieverksamhet, anordnar debatter och föredrag i aktuella ämnen, är socialt engagerade och bevakar konsumentfrågor. Vi ordnar studiebesök, utflykter och resor.

Nya medlemmar hälsas varmt välkommna!